Меню
Профил
Език

Категории

Вижте всички статии

ПАРОДОНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГИНГИВИТ

ПАРОДОНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГИНГИВИТ

Пародонталните заболявания са сред социално най-социалнозначимите заболявания,в различни форми се среща при 95% от хората.В следващите редове на достъпен език ще се запознаем с основните пародонтални заболявания,причините за възникването им, тяхното развитие ,лечение и най-вече с профилактиката им в домашни условия.

Гингивитът е най-леката форма на пародонтално заболяване с което всеки от нас се е срещал в различни етапи от живота си.Засяга венеца около шийката на зъба,т.н. папила.Изразява се в силно зачервен и оточен венец,кървене при докосване с четка за зъби и различно изразена по сила болка.Обикновено първата му поява е в пубертета и с почистване на плаките и зъбния камък около венеца трайно отшумява.Форма на гингивита е т.н. гингивит на бременната (gingivitis gravidarum), който е свързан с хормоналните промени в организма на бременната. Причините за възникването на гингивита са натрупване на плака около венеца, некоректно поставени пломби,които излизат извън контура на зъба в междузъбните пространства, неточни корони или мостове.

Тук ще се разгледаме по-обстойно околовенечната плака като фактор за появата на гингивита.Зъбаната плака  представлява фин ,невидим за окото слой от хронично непочиствани хранителни остатъци,обикновено в областта на шийката на зъба.С времето хранителните остатъци се разпадат,заселват се от патогенни микроорганизми, олющен лигавичен епител ,различни захариди.Стареещата плака удебелява като се променя и вида  на заселващите я микроорганизми .В началото преобладават нормални за устната кухина микроорганизми , чиито метаболизъм  е причина за подкиселяване на плаката и намаляване на кислорода.Това води до развитието на патогенни анаеробни микроорганизми (развиващи се в среда с намалени количества кислород).Киселата среда на плаката от своя страна води до промени в структурата на емайла и появата на кариес.Разпадните продикти от метаболизма на патогенните микроорганизми са в директен контакт с венеца вследствие на което той се възпалява с типичните симптоми на гингивит.

Непочистената плака се насища с минерали от слюнката ,минерализира и се превръща в зъбен камък ,който прораства в дълбочина под венеца в посока на зъбния корен.Това е така наречения подвенечен зъбен камък.Подвенечния зъбен камък се натрупва в недостъпните за зъбната четка места под венеца,което налага и отстраняването му в зъболекарски кабинет на всеки 6 месеца.

Лечението на гингивита в началните етапи, без наличие на пародонтоза се състои в отстраняване на зъбната плака и камък и полиране на зъбите,третиране на  венеца с терапевтични гелове и много рядко т.н. гингивални  превръзки с пектин и други медикаменти.При последваща добра орална хигиена лечението е трайно .Ненавременното лечение и трайно недоброто почистване на зъба в областта на шийката води до хронифициране на гингивита и преминаването му в пародонтит ,известен още като пародонтоза.

Както е видно зъбанта плака и зъбния камък са основните причинители на гингивит и пародонтит ,което налага и използването на допълнителни средства за тяхното почистване.Механичната четка за зъби не винаги е достатъчно ефективна за почистване на зъбите ,особено в труднодостъпни места и межузъбните пространства.Препоръчително е използването на конци, четки за междузъбни пространства или зъбен душ,известен и като орален душ или орален иригатор.Конеца за зъби почиства основно контактната  точка на страничните повърхности на зъба и в по-слаба степен страничните повърхностни.Недостатък за зъбния конец е необходимостта от прецизното му въвеждане в междузъбното пространство и риска да се травмира междузъбанта папила.

Четките за междузъбни пространства представляват сноп фини и къси косми около телен носач,подобно на четки за почистване на бутилки.Имат различен диаметър в зависимост от големината на пародонталния  джоб и съответно на междузъбното пространство.Въвеждат се внимателно под прав ъгъл в междузъбното пространство ,обикновенно без паста за зъби,като космите на четката обтриват страничните повърхности на зъба ,които са недостъпни за нормалната четка за зъби.Те обаче  не успяват да почистят подвенечното пространство на пародонталния джоб(пространството образувало се вследствие стопената кост между зъбите).

Зъбния душ е най-ефективен в почистването на споменатия пародонтален джоб.А това е особено важно ,тъй като непочистените хранителни остатъци в джоба се разпадат и задълбочават още повече стопяването на костта.Зъбния душ генерира водна струя ,която може да се регулира по сила.Съвременния орален иригатор има до 10 степени на силата на водната струя  с варианти за пулсиращ воден сноп,масажиращ венеца.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари